Zelenina - Přírodní produkt

  1. Udržujte pravidelnou rotaci plodin a vyhýbejte se pěstování stejné zeleniny na stejném místě každý rok, což sníží riziko přenosu chorob z jedné sezony na druhou.
  2. Vyhýbejte se nadměrnému zavlažování a využívejte možnosti kapkového zavlažování, abyste udrželi optimální vlhkost půdy a zabránili vzniku plísní.
  3. Pravidelně kontrolujte rostliny na příznaky chorob a plísní a okamžitě izolujte nebo odstraňte postižené rostliny, aby se zabránilo dalšímu šíření.
  4. Používejte organické hnojivo a kompost, aby se zlepšila struktura půdy a posílila imunita rostlin proti chorobám.
  5. Pracujte s odolnými odrůdami zeleniny a využívejte ekologické metody, jako jsou přírodní pesticidy a hmyzí dravci, k ochraně rostlin před škůdci a chorobami.