Všechny herbicidy - Velikost - 750ml

Herbicidy představují rozsáhlou skupinu chemických látek navržených k potlačení nebo eliminaci rostlinných plevelů. Mezi ně patří různé druhy herbicidů, každý zaměřen na specifický způsob likvidace nežádoucí vegetace. První skupinou jsou kontaktní herbicidy, které působí přímým kontaktem s listy rostlin a způsobují rychlý zánik postižených částí. Druhou kategorií jsou systémové herbicidy, které jsou absorbovány rostlinou a šíří se do všech částí, což vede k celkové likvidaci rostliny.

Další skupinou jsou selektivní herbicidy, které cílí na konkrétní druhy rostlin a minimalizují poškození okolní vegetace. Naopak neselektivní herbicidy jsou účinné vůči široké škále rostlin, což je užitečné pro kontrolu plevelů na rozsáhlejších plochách. V poslední době se také rozvíjí biologické herbicidy, které využívají mikroorganismy nebo přírodní látky pro kontrolu nežádoucí vegetace, s důrazem na šetrnost k životnímu prostředí.