Vlnatka krvavá - Přírodní produkt

Vlnatka krvavá je mšice, která napadá jabloně, hrušně a další ovocné stromy.

  • Příznaky: Napadené stromy mají hrudkovité, často nepravidelné zduřeniny na kůře, nádorky. Listy mohou být deformované nebo opadávat.
  • Škody: Vlnatka krvavá způsobuje deformace koruny, plodů, zmenšení velikosti plodů, a poškození vlnatkou krvavou významně podporuje sekundární infekce houbami.
  • Prevence: Prevencí proti vlnatce krvavé je výsadba odolných odrůd, pravidelné prořezávání stromů a odstraňování napadených částí stromů.

Prevence proti vlnatce krvavé:

  • Výsadba odolných odrůd: existuje mnoho odrůd jabloní a hrušní, které jsou odolné vůči napadení vlnatkou krvavou.

  • Pravidelné prořezávání stromů: pravidelné prořezávání stromů pomůže zlepšit cirkulaci vzduchu a snížit riziko napadení vlnatkou krvavou.

  • Odstraňování napadených částí stromů: napadené části stromů je nutné ihned odstranit a zlikvidovat, aby se zabránilo dalšímu šíření škůdce.

  • Ošetření: V případě silného napadení je možné použít insekticidy.

Ochrana rostlin

Při chemickém ošetření se doporučuje používat pouze selektivní insekticidy šetřící užitečný hmyz a vůbec obecně podporovat predátory a parazity. Přemnožení může být omezeno řezem.