1. Pravidelným stříkáním fungicidů lze účinně chránit vinnou révu před plísněmi a chorobami. Je důležité dodržovat doporučené termíny a koncentrace podle typu použitého přípravku.

  2. Zajištění správného prostoru mezi révovými keři umožňuje lepší cirkulaci vzduchu, což snižuje vlhkost a tím i riziko výskytu plísní. To může být dosaženo pravidelným prořezáváním větví a odstraněním nadbytečných listů.

  3. Preventivní ošetření révy neinfikovanými sadbovými materiály je klíčové pro zabránění přenosu chorob. Při nákupu nových révových sazenic je důležité vybírat od důvěryhodných zdrojů.

  4. Pravidelné sledování stavu révy a okolního prostředí umožní rychlou detekci případných infekcí. Pokud jsou identifikovány příznaky plísní nebo choroby, je vhodné ihned zahájit léčbu.

  5. Dbejte na optimální podmínky pro pěstování révy, což zahrnuje správnou výživu, dostatečné oslunění a regulaci zavlažování. Zdravá a silná réva má lepší odolnost vůči chorobám a plísním.