1. Pravidelně kontrolujte třešňové a višňové stromy na přítomnost savého a žravého hmyzu, jako jsou vrtule, mšice nebo hmyz vázaný na plody, a odstraňujte postižené části.
  2. Udržujte okolí stromů čisté od plevelů a odumřelých listů, což snižuje místa úkrytu pro hmyz a zabraňuje šíření chorob.
  3. Používejte fyzické bariéry, jako jsou síťoviny, aby se chránily plody před ptáky a dalším hmyzem.
  4. Aplikujte organická hnojiva s vyváženým složením, abyste posílili odolnost stromů vůči hmyzím škůdcům a podporovali zdravý růst.
  5. Při potřebě používejte přírodní metody kontroly, jako jsou feromonové pasti, mýdlové postřiky nebo přípravky obsahující neemový olej, k minimalizaci savého a žravého hmyzu a omezení používání chemických pesticidů.