Totální herbicidy představují speciální skupinu herbicidů, které mají schopnost ničit všechny druhy rostlin v daném prostoru. Tyto účinné chemikálie jsou často využívány k ovládání plevelů na neobdělávaných plochách, jako jsou chodníky, příkopy, čištění příkopů a jiné oblasti bez pěstovaných plodin. Hlavní aktivní složkou totálních herbicidů bývá glyphosát, který je široce využíván pro svou schopnost eliminovat všechny druhy rostlin, se kterými přijde do kontaktu.

Použití totálních herbicidů vyžaduje opatrnost, protože mohou způsobit škody na okolních rostlinách, včetně kultivovaných plodin, pokud není aplikován správně. Tato kategorie herbicidů je často využívána pro rychlou a efektivní likvidaci rostlin na místech, kde není žádoucí žádný vegetační růst.