Sviluška je drobný roztoč, který napadá širokou škálu rostlin, včetně pokojových rostlin, ovocných stromů, zeleniny a květin.

  1. Příznaky: Napadené rostliny mají drobné žluté nebo bílé skvrny na listech. Listy mohou být také deformované nebo předčasně opadávat. Sviluška může také vytvářet pavučiny.
  2. Škody: Svilušky způsobují přímé škody žírem rostlinných pletiv. Mohou také přenášet choroby a viry, které mohou způsobit další škody.
  3. Prevence: Prevencí proti sviluškám je výsadba odolných odrůd, pravidelná prohlídka rostlin a odstraňování napadených rostlinných částí.

Prevence proti sviluškám:

  • Výsadba odolných odrůd: existuje mnoho odrůd rostlin, které jsou odolné vůči napadení sviluškami.
  • Pravidelná prohlídka rostlin: pravidelná prohlídka rostlin pomůže včas odhalit napadení sviluškami.
  • Odstraňování napadených rostlinných částí: napadené rostlinné části je nutné ihned odstranit a zlikvidovat, aby se zabránilo dalšímu šíření škůdce.

Svilušky jsou velmi plodné a mohou se rychle množit. Existuje mnoho druhů svilušek, které napadají různé rostliny.