Švestky a blumy - Přírodní produkt

  1. Abychom chránili švestky a blumy před savým a žravým hmyzem, je vhodné pravidelně kontrolovat rostliny na přítomnost škůdců, jako jsou mšice nebo housenky.
  2. Použití přírodních nepřátel škůdců, například dravých brouků nebo vos, může být efektivním způsobem, jak udržet populaci savého a žravého hmyzu pod kontrolou.
  3. Instalace sítí nebo krycích materiálů kolem švestkových a blumových rostlin může zabránit vniknutí hmyzu a zároveň umožnit průchod vzduchu a světla.
  4. Při prvních známkách napadení škůdci je důležité okamžitě odstranit postižené části rostliny a přijmout preventivní opatření, jako je použití organických insekticidů.
  5. Udržování zdravého prostředí pro rostliny pomocí správného zalévání, hnojení a optimální expozice slunci může posílit odolnost proti savému a žravému hmyzu.