Rez představuje onemocnění rostlin způsobené různými druhy hub, které infikují dřevnaté části rostlin. Tento problém může postihnout stromy, keře a další dřeviny, způsobujíc poškození kůry a dřeva. Mezi nejznámější rezové houby patří Melampsora, Gymnosporangium a Puccinia.

Typickým příznakem rezí jsou charakteristické skvrny nebo útvary na listech, které obsahují spory huby. V průběhu času se mohou vyvinout houbové struktury, které vytvářejí neestetické deformace a mohou narušovat normální růst rostlin. Rez také může oslabit odolnost rostlin vůči dalším chorobám a škůdcům.

Prevence rezí zahrnuje odstranění infikovaných částí rostlin, pravidelnou hygienu zahrady, a v některých případech i ošetření fungicidy. Důležité je také výběr odolných odrůd rostlin a vytvoření optimálních podmínek pro růst a vývoj dřevin.