Proti stínkám/sviňkám - AgroBio

Stínka obecná: Nevítaný host v zahradě

Stínka obecná, drobný členovec z čeledi svinulec, je pro zahradníky a pěstitele nepříjemným škůdcem. Rychle se množí a živí se rostlinným materiálem, čímž může způsobit značné škody na zahradních plodinách.

Znaky a chování:

  • Stínka má ploché, oválné tělo s hnědou nebo šedou barvou.
  • Žije v tmavých a vlhkých místech, jako jsou kameny, kůra stromů, listí a kompost.
  • V noci se aktivuje a vylézá z úkrytů, aby se živila rostlinami.
  • Poškozuje listy, stonky a plody rostlin, čímž snižuje jejich úrodu a estetickou hodnotu.

Ochrana proti stínkám:

  • Prevence: Udržujte zahradu čistou a bez zbytků rostlin, které by stínkám sloužily jako úkryt a potrava.
  • Bariéry: Používejte hnojivové sáčky, síťové plátno nebo jiné bariéry k ochraně rostlin.
  • Ekologické metody: Ovocné pasti a pasti na bázi kvasnic lákají a chytají stínky.
  • Insekticidy: V závažných případech je možné použít insekticidy, ale s opatrností a dodržováním bezpečnostních pokynů.

Další tipy:

  • Podporujte přirozené predátory stínky, jako jsou slunéčka sedmitečná, drabčíci a pavouci.
  • Vytvořte v zahradě suché a slunné mikroklima, které stínkám nesvědčí.
  • Pravidelně kontrolujte rostliny a včas odstraňujte napadené listy a plody.

Závěr:

Stínka obecná představuje hrozbu pro zahradní plodiny. S trochou péče a preventivních opatření, včetně udržování čistoty, bariér a ekologických metod, je možné chránit vaše rostliny a minimalizovat škody způsobené těmito nenechavými škůdci.

  Pamatujte: Před použitím jakýchkoli insekticidů si vždy přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny.