Podkopníček

Podkopníček je hmyz, který napadá listy rostlin, zejména ovocných stromů, jako jsou jabloně, hrušně, třešně, višně a slivoně.

  1. Příznaky: Napadené listy mají okrouhlé nebo oválné miny, které jsou vyplněné tmavšími výměšky. Listy mohou být deformované nebo zcela zničené.

  2. Škody: Podkopníček způsobuje přímé škody žírem rostlinných pletiv. Mohou také přenášet choroby a viry, které mohou způsobit další škody.

  3. Prevence: Prevencí proti podkopníčku je výsadba odolných odrůd, pravidelná prohlídka rostlin a odstraňování napadených listů.

  4. Ošetření: V případě silného napadení je možné použít insekticidy.

Další informace:

Podkopníček má jednu až dvě generace ročně. Dospělci létají od května do července. Samičky kladou vajíčka do listů rostlin. Larvy se vyvíjejí v průběhu léta a na podzim se kuklí. Kukly přezimují v listech nebo kůře stromů a na jaře se líhnou dospělci.

Podkopníček je významným škůdcem ovocných stromů, který může způsobit značné škody na úrodách. Prevence je nejlepším způsobem, jak se před ním chránit.