Plodomorka - Papírna Moudrý

Plodomorka je hmyzí škůdce, který napadá řadu druhů rostlin, včetně obilnin, ovoce a zeleniny.

  1. Příznaky: Napadené rostliny jsou oslabeny, listy jsou deformované a pokryté kapkami medovice.
  2. Škody: Plodomorka způsobuje přímé škody sáním rostlinných pletiv a nepřímé škody přenosem viróz.
  3. Prevence: Prevencí proti plodomorce je výsadba odolných odrůd, pravidelné prořezávání rostlin a odstraňování napadených listů.
  4. Ošetření: V případě silného napadení je možné použít insekticidy.

Další informace:

Plodomorka má jednu až dvě generace ročně. Přezimuje jako dospělec v trhlinách kůry stromů nebo v půdě. Samičky kladou vajíčka na listy a stonky rostlin. Larvy se vyvíjejí v průběhu léta a na podzim se líhnou dospělci.

Plodomorka je přenašečem řady viróz, které mohou způsobit vážné škody na rostlinách. Mezi nejznámější virózy přenášené plodomorkou patří zakrslost pšenice, proužkovitost ječmene nebo sterilní zakrslost ovsa.

Plodomorka je také přenašečem některých bakteriálních chorob, jako je bakteriální skvrnitost pšenice.

Závěr:

Plodomorka je významný škůdce, který může způsobit značné škody na rostlinách. Prevence je nejlepším způsobem, jak se před ním chránit.