Cena
75 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
P00087-1

Hmotnost
0.1 kg

Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

Skladem
ks

SpinTor je insekticid obsahující spinosad, přírodní produkt, který je šetrný k životnímu prostředí díky nízké toxicitě pro člověka a teplokrevné živočichy. Účinně působí proti různým druhům hmyzu (motýli, brouci, dvoukřídlí, třásnokřídlí), ale není účinný proti savému hmyzu jako jsou mšice. Je registrován pro použití na brambory, jabloně, pór, cibuli, papriku, rajče a různé druhy zelí. Přípravek se aplikuje postřikem rostlin od začátku výskytu škůdců, maximálně dvakrát za vegetační období, s důrazem na to, aby nepřišel do kontaktu s rostlinami, pro které není registrován. Více

SpinTor obsahuje spinosad, přírodní produkt získaný fermentací bakterií Saccharopolyspora spinosa, která se běžně vyskytuje v půdě.

Spinosad, směs spinosynu A a spinosynu D, má nízkou toxicitu vůči člověku a teplokrevným živočichům, což z něj činí produkt šetrný k životnímu prostředí.

Působí jako požerový a kontaktní insekticid s novým mechanismem působení. Rezistence u hmyzích škůdců na SpinTor nebyla prokázána.

Účinná látka ovlivňuje aktivitu neuronů hmyzích jedinců, vedoucí k jejich hyperaktivitě a svalové aktivitě.

Účinek nastává již po několika hodinách a vede k úhynu škůdců.

SpinTor je účinný proti motýlům (Lepidoptera), broukům (Coleoptera), dvoukřídlým (Diptera) a třásnokřídlým (Thysanoptera), ale neúčinkuje na savý hmyz (mšice).

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?
 • Brambory (mandelinka bramborová)
 • Jabloň (obaleči)
 • Pór, cibule (třásněnka zahradní)
 • Paprika, rajče (třásněnka západní)
 • Květák, zelí, kapusta a další (housenky motýlů, můra zelná)
Jak jej použít?
 • Postřikem celé rostliny.
 • Od začátku výskytu škůdců.
 • Maximálně 2x za vegetační období.
 • Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení rostlin, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
 • Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, pro které není registrován.
 • Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

 

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.