Ratastop fluorescenční měkká nástraha na hlodavce 10x15g

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5(1)Počet hvězdiček je 5 z 5
Cena
42 Kč

Výrobce
Papírna Moudrý

Kód produktu
P00014

Hmotnost
0.15 kg

Více než 5 ks
ks

Fluorescenční měkká nástraha k přímému použití ve formě pasty v jednodávkových sáčcích po 15 g, která hubí myš domácí (Mus musculus) uvnitř budov a potkana obecného (Rattus norvegicus) uvnitř a kolem budov. Více

Popis výrobku

Fluorescenční měkká rodenticidní nástraha k přímému použití ve formě pasty v jednodávkových sáčcích po 15 g, která hubí myš domácí (Mus musculus) uvnitř budov a potkana obecného (Rattus norvegicus) uvnitř a kolem budov. Nástrahu používejte v plastových deratizačních staničkách 2v1

Návod na použití

  • Myš domácí (Mus musculus) - k použití ve vnitřních prostorách: - Vysoká míra zamoření: do 50 g nástrahy na místo položení nástrahy každé 2 metry; - Nízká míra zamoření: do 50 g nástrahy na místo položení nástrahy každých 5 metrů; Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně jednou za 2 až 3 dny na zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.
  • Potkan obecný (Rattus norvegicus) - k použití ve vnitřních prostorách a ve venkovních prostorách kolem budov: - Vysoká míra zamoření: do 100 g nástrahy na místo položení nástrahy každých 5 metrů; - Nízká míra zamoření: do 100 g nástrahy na místo položení nástrahy každých 10 metrů; Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu. K použití ve venkovních prostorách kolem budov: Umístěte deratizační staničky v prostorách, kde nehrozí záplavy. Vyměňte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.

Benefity výrobku

Velice chutná nástraha obsahuje vyváženou směs složek potravinového původu, která je díky technologii s fluorescenčním pigmentem snadno identifikovatelná i za špatných světelných podmínek. Po požití návnady je trus hlodavců díky fluorescenční formulaci jasně viditelný pod ultrafialovým světlem, což poskytuje možnost sledovat aktivitu hlodavců.

Obsahuje hořkou látku (Denatonium-benzoát), která pomáhá předcházet konzumaci lidmi.

Klasifikace nebezpečnosti: STOT RE 2, Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Účinná látka: difenakum

 VAROVÁNÍ

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Parametry
Váha sáček (10x15g)