PROTI mandelince (SpinTor) 6 ml

Cena
92 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
001154

Hmotnost
0.1 kg

Skladem
ks

Přírodní insekticid SpinTor s účinnou látkou spinosad je navržen pro ochranu brambor před mandelinkou bramborovou. Spinosad obsahuje směs spinosynu A a spinosynu D, s mimořádně nízkou toxicitou vůči lidem a teplokrevným živočichům. SpinTor působí jako požerový a kontaktní insekticid s novým mechanismem působení, bez prokázané rezistence u hmyzích škůdců, účinný proti motýlům, broukům, dvoukřídlým a třásnokřídlým, avšak neúčinný proti savému hmyzu, jako jsou mšice. Více

Přírodní insekticidní přípravek obsahující účinnou látku spinosad s koncentrací 240 g/l je určen k ochraně brambor před mandelinkou bramborovou.

Účinná látka:

spinosad 240 g/l

Jak účinkuje?

SpinTor využívá účinnou látku spinosad, přírodní produkt získaný fermentací bakterií Saccharopolyspora spinosa, běžně se vyskytující v půdě. Spinosad, složený z spinosynu A a spinosynu D, prokazuje mimořádně nízkou toxicitu vůči lidem a teplokrevným živočichům, což z něj činí šetrný prostředek. SpinTor působí jako požerový a kontaktní insekticid s novým mechanismem působení. Rezistence u hmyzích škůdců nebyla dosud prokázána, a ani není známa křížová rezistence s jinými účinnými látkami. Účinná látka se dostává do škůdce přes potravu nebo přímý kontakt, ovlivňuje aktivity neuronů hmyzích jedinců a v konečném důsledku vede k hyperaktivitě neuronů a svalové aktivitě. Účinek se dostavuje během několika hodin, což vede k úhynu hmyzích škůdců.

SpinTor působí na škůdce z řádu motýlů (Lepidoptera), brouků (Coleoptera), dvoukřídlých (Diptera) a třásnokřídlých (Thysanoptera).
Není účinný proti savému hmyzu, například mšicím!
Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?
  • Brambory (mandelinka bramborová)
Jak jej použít?
  • Aplikovat postřikem na celé rostliny
  • Začít od prvního výskytu
  • Max. 2x za vegetační období
  • Postřik ukončit při dokonalém ovlhčení, nejpozději při začínajícím skapatění kapaliny z povrchu rostlin
  • Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, pro které není registrován

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.