Defenzif Odor pachová ochrana na kuny 200 ml


Cena
116 Kč

Výrobce

Kód produktu
6908_CR

Hmotnost
0.3 kg

Více než 5 ks
ks

Pachový odpuzovač na kuny obsahuje velmi silně zapáchající složku, která je kunám nepříjemná a raději se chráněným prostorům vyhnou. Více

Pachový odpuzovač na kuny obsahuje velmi silně zapáchající složku, která je kunám nepříjemná a raději se chráněným prostorům vyhnou.

Obsahuje pouze přírodní látky. Prostředek je vysoce účinný - působí tak intenzivně a rychle, že postačí 2 až 3 stříknutí na dané místo.

Odpuzovač lze nastříkat na půdní vestavby, kurníky, králíkárny, kůlny, stáje, sklady, dveře, ploty, stromy, kameny, skalky či ochránit automobily proti okusu.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Klasifikace nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

Aplikaci opakujte po cca 3 dnech po dobu 14 ti dnů.