Cena
79 Kč

Výrobce

Kód produktu
6930_CR

Hmotnost
0.027 kg

Skladem
ks

Insekticid Spintor s účinnou látkou spinosad nabízí přírodní a efektivní řešení proti širokému spektru škůdců na bramborách, révě vinné, jabloních a zelenině. Jeho biologicky odbouratelná formula s minimální toxicitou pro člověka a teplokrevné živočichy zajišťuje bezpečnou ochranu plodin, přičemž rychle působí na škůdce bez poškození opylovačů. Více

Insekticid Spintor - Přírodní ochrana rostlin

Účinná Látka: Spinosad 240 g/l
Forma Přípravku: Suzpenzní koncentrát pro ředění vodou
Balení: 6 ml
Cílové Organismy: Mandlelinka bramborová, obaleči v révě vinné, housenky motýlů na zelenině
Vhodné Pro: Brambory, réva vinná, jabloně, zelenina

Popis Produktu:
Spintor, postřikový insekticid s účinnou látkou spinosad, představuje přírodní a ekologickou ochranu pro širokou škálu plodin včetně brambor, révy vinné, jabloní a zeleniny. Spinosad, získaný fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, nabízí vysokou účinnost proti škůdcům s minimální toxicitou pro člověka a teplokrevné živočichy. Spintor je účinný proti širokému spektru škůdců, včetně mandlelinky bramborové, obalečů v révě a různých druhů housenek na zelenině, a je charakteristický svým kontaktním a požerovým působením.

Aplikace a Dávkování:

  • Brambory: Protiv mandlelinky bramborové, dávkování 1,5 ml na 3-5 l vody na 100 m².
  • Réva Vinná: Protiv obalečů, aplikace 2-3 ml na 10 l vody.
  • Zelenina: Protiv housenek, dávkování 4 ml na 6-8 l vody na 100 m².
  • Jabloně: Na obaleče jablečné, 6 ml na 10 l vody.

Klíčové Vlastnosti:

  • Přírodní a Ekologický: Nízká toxicita, biologicky odbouratelný.
  • Široké Spektrum Účinku: Efektivní proti mnoha druhům škůdců.
  • Rychlý Účinek: Účinek patrný již po několika hodinách.
  • Bezpečný pro Opylovače: Nezpůsobuje škody na včelách při dodržení doporučení.

Rozsah použití pesticidu SpinTor pro hubení škůdců:

Brambory:

Postřik na mandelinku bramborovou se provádí v množství 1,5 ml na 3-5 litrů vody na 100 m² (0,15 l na hektar), přičemž je preferováno použití ve stádiích L1 až L2 larvy. U vyšších dávek (až dvojnásobek) je účinný i proti dospělým jedincům mandelinky. Interval mezi aplikacemi je minimálně 7 dní, s ochrannou lhůtou (OL) 7 dní. Doporučuje se maximálně dvě opakování postřiku.

Réva vinná:

Na obaleče se používá koncentrace 0,02-0,03 %, což odpovídá 2-3 ml na 10 litrů vody (nebo na 100 m²). Postřik je zaměřen proti první generaci obalečů, aplikuje se přibližně 10-12 dní po dosažení maxima jejich letové aktivity, nebo od stádia černé hlavičky či líhnutí housenek. V případě rozvleklého náletu se doporučuje opakovat postřik po 10 dnech. Pro první generaci je dávka 2 ml na 4-6 litrů vody na 100 m². Druhou generaci obalečů postříkáme 2 ml na 100 m², s následnou aplikací 2-3 ml na 100 m² po 10 dnech. OL je 14 dní, s maximem dvou aplikací.

Zelenina (květák, zelí hlávkové, kapusta růžičková, brokolice):

Proti housenkám motýlů se používá 4 ml na 6-8 litrů vody na 100 m². Postřik proti housenkám běláska zelného se aplikuje krátce po vylíhnutí larv, s možností opakování po 10 dnech. Proti můře zelné se postřikuje ihned po zjištění škod, obvykle stačí jedna aplikace. OL je 3 dny, s maximem dvou aplikací.

Jabloň:

Postřik na obaleče jablečného, slupkové a pupenové obaleče v koncentraci 0,06 %, tedy 6 ml na 10 litrů vody (nebo na 100 m²). Optimální je aplikace ve fázi líhnutí housenek. Interval mezi postřiky je 7-9 dní, v závislosti na intenzitě napadení. Doporučuje se 4-6 litrů vody na 100 m², OL je 7 dní, s maximem dvou aplikací.

Pór, cibule:

Proti třásněnka zahradní se používá 4 ml na 6 litrů vody na 100 m². Postřik se aplikuje ihned po zaznamenání poškození, s opakováním každých 10 dní. Doporučuje se 6 litrů vody na 100 m² pro zajištění dostatečného zvlhčení, zejména u póru. U cibule se doporučuje přidání smáčedla. OL je 7 dní, s maximem dvou aplikací.

Skleníková paprika, rajčata:

Proti třásněnce západní se používá 0,04 % roztok, tedy 4 ml na 10 litrů vody (5-10 litrů na 100 m²). Aplikuje se podle potřeby (např. na základě lepových desek), s OL 3 dny a maximálně dvěma aplikacemi.

Minoritní použití (pro profesionální uživatele):

Zahrnuje specifické dávky a aplikace pro různé plodiny a škůdce, s různými ochrannými lhůtami a množstvím vody na hektar, zaměřené na konkrétní škůdce jako jsou makadlovka Tuta absoluta, dřepčíci rodu Epitrix, octomilka japonská a další, včetně specifických aplikací pro okrasné rostliny, ovocné a okrasné školky.