Insekticid CIMETROL Trigger 500ml

Cena
144 Kč

Výrobce

Kód produktu
5571_CCR

Hmotnost
0.341 kg

Více než 5 ks
ks

Kombinovaný insekticidní postřik pro hubení široké škály lezoucího a létajícího odpočívajícího hmyzu a jejich larev. Specificky formulován pro hubení štěnic a blech, dále proti mravencům, broukům, roztočům, švábům, rusům, komárům, vosám, molům atd. Více

Kombinovaný insekticidní postřik pro hubení široké škály lezoucího a létajícího odpočívajícího hmyzu a jejich larev.

Specificky formulován pro hubení štěnic a blech, dále proti mravencům, broukům, roztočům, švábům, rusům, komárům, vosám, molům atd.

Cimetrol lze použít k ochraně domácností, skladišť, sil a provozoven pro skladování a zpracování obilí, surovin a hotových výrobků v zemědělsko-potravinářském komplexu a ve veřejných budovách, skládkách, nemocnicích, restauracích a hotelích, atd.

Přípravek lze aplikovat na všechny druhy povrchů (nábytek, matrace postelí, koberce, výstelky pelíšků domácích mazlíčků apod.) a používat v bytech, zdravotnických zařízeních, kancelářích, průmyslových objektech, muzeích, v dopravních prostředcích apod. Ve venkovním prostoru proti mravencům a vosám a jejich hnízd.

Dávkování: 20 ml přípravku na 1 m2 plochy. Aplikujte tak, aby byl celý ošetřený povrch stejnoměrně zvlhčen.

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Varování:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Účinné látky:

alpha-cypermethrin 46,5 g v 1 litru (4,65 %)  syntetický pyrethroid používaný jako insekticid vyznačující se rychlým a reziduálním účinkem. Hmyz usmrcuje kontaktně a okamžitě

tetramethrin 46,5 g v 1 litru (4,65 %), insekticid pro použití zejména ve vnitřním prostředí. Tetramethrin se v životním prostředí rychle rozkládá na méně toxické produkty. Tenká vrstva se při expozici slunečnímu světlu rozloží velmi rychle. Tetramethrin je velmi toxický pro vodní organismy (96hodinová smrtelná koncentrace LC50 pro dva druhy vodních organismů byla 19 a 21 µg/dm3) a pro včely. Pro ptáky je velmi málo toxický.

Pyroproxyfen 18,6 g v 1 litru (1,86 %). růstový regulátor, který zastaví vývojová stadia hmyzu současně - vajíčka, larvy i dospělce a způsobí tak jejich uhynutí před dosažením dospělosti. Vývoj jedinců, kteří přežili zásah smrtícího cypermethrinu, bude přerušen. Vajíčka se nevylíhnou (samice kladou jen sterilní vajíčka obsahující pouze tuk), nymfy nedokončí svůj vývoj v dospělce a velmi brzy uhynou.

Nebezpečné složky - EUH208 obsahuje:

Obsahuje GERANIOL. Může vyvolat alergickou reakci. Přírodní organická sloučenina (hlavní složka růžových a jiných olejů). Kromě vonného efektu se vyznačuje dalším insekticidním účinkem a působí také repelentně, zejména pak na komáry.

Balení: 500 ml.