Deratizační stanička Mars 25


Cena
262 Kč

Výrobce

Kód produktu
P00069

Hmotnost
0.15 kg

Více než 5 ks
ks

Deratizační stanička MARS 25 s připravenou návnadou obsahující brodifakum je účinným řešením proti myším domácím a potkanům. Tento produkt, vyrobený ve formě „čerstvé pasty“, je atraktivní pro hlodavce, zatímco obsahuje hořkou látku, která zabraňuje požití dětmi. Deratizační stanička je vhodná pro použití uvnitř i v okolí budov a vyžaduje pravidelnou kontrolu a případné doplnění návnady pro maximální efektivitu. Více

Vlastnosti:
PASTA VIGONEZ MARS 25 je připravená návnada k použití proti hlodavcům obsahující aktivní látku proti srážlivosti brodifakum, působící proti myším domácím (Mus musculus) a potkanům (Rattus norvegicus) už po prvním požití.

Přípravek se skládá z „čerstvé pasty“, obzvlášť atraktivní a chutné pro všechny druhy hlodavců uvedené v návodu. Preparát nijak neupozorní ani nevyplaší jiné členy populace hlodavců. PASTA VIGONEZ MARS 25 obsahuje hořkou látku zabraňující případnému požití dětmi.

PASTA VIGONEZ MARS 25 se může používat uvnitř budov a v jejich okolí, v soukromých domech, sklepech, garážích, hospodářských objektech a zahradách v okolí rodinných domků. 
Určeno pro hubení - Myší domácích (Mus musculus), dospělých a mladých.
                                       - Potkanů (Rattus norvegicus), dospělých a mladých.

Dávkování a způsob použití:
Uvnitř budov, k hubení populace myši domácích (Mus musculus). Na jednu nástrahovou stanici se používá 150 g PASTY VIGONEZ MARS 25, což odpovídá 15 připraveným k použití návnad pro hlodavce, každá po 10 g. Pokud je třeba více než jedna stanice, při rozmísťování stanic na vzdálenosti 10 – 15 metrů, minimální vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi by měla být 5 metrů. Nástrahové stanice je třeba kontrolovat minimálně co 2-3 dny na počátku deratizace, zatímco v pozdějším období nejméně jednou týdně za účelem zjištění, zda návnada je konzumována, zda stanice s návnadou jsou netknuté, popřípadě odstranit těla hlodavců. V případě potřeby je třeba doplnit návnadu.  
Uvnitř a kolem budov, k hubení populace potkanů (Rattus norvegicus). Na jednu nástrahovou stanici se používá 150 g PASTY VIGONEZ MARS 25, což odpovídá 15 připraveným k použití návnad pro hlodavce, každá po 10 g. Pokud je třeba více než jedna stanice, při rozmísťování stanic na vzdálenosti 10 – 15 metrů, minimální vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi by měla být 5 metrů. Stanice se musí nacházet v místech, kde nehrozí jejich zaplavení vodou. V případě, že některá z návnad byla poškozená vodou nebo znečištěná, je nutno ji vyměnit. Nástrahové stanice je třeba kontrolovat výhradně co 5 do 7 dnů na počátku deratizace, zatímco v pozdějším období nejméně jednou týdně za účelem zjištění, zda návnada je konzumována, zda stanice s návnadou jsou netknuté, popřípadě odstranit těla hlodavců. V případě potřeby je třeba doplnit návnadu.
 Typ nebezpečnosti:
Ohrožení vyplývající z fyzicko chemických vlastností:
Nejsou klasifikovány.
Ohrožení pro člověka:
H300 Při požití může způsobit smrt.
H310 Při styku s kůži může způsobit smrt.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H373 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Ohrožení pro životní prostředí:
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
 
Balení: 150g