ATAK Sprej proti štěnicím a švábům 400ml


Cena
198 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
P00082

Hmotnost
0.7 kg

Skladem
ks

Přípravek pro rychlé hubení štěnic, švábů a jiného lezoucího hmyzu v bytech, kancelářích a v dalších prostorách při sanitární hygieně. Více

Přípravek pro rychlé hubení štěnic, švábů a jiného lezoucího hmyzu v bytech, kancelářích a v dalších prostorách při sanitární hygieně.

Proti jakým škůdcům je určen?

    štěnicím

    švábům

    a dalšímu lezoucímu hmyzu (mravenci, pavouci, rybenky, blechy, štěnice, rusy aj.)

 

Proč jej použít?

    rychlé hubení štěnic, švábů, a jiného lezoucího hmyzu.

    pro sanitární hygienu – použití v bytech, kancelářských prostorech, nemocnicích, mateřských školách, skladech, aj.

    jednoduchá aplikace postřikem

    vhodný do interiéru

    postřik účinkuje až 3 měsíce

    k okamžitému použití v rozprašovači

Jak jej použít?

Před použitím protřepejte nádobu s přípravkem. Postřik provádějte ze vzdálenosti 20–30 cm tak, aby byly důkladně přípravkem pokryty plochy (např. zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek všechny praskliny a trhliny), ve kterých se skrývají škůdci. Balení je určeno až na 8 m2.

 

Upozornění: POZOR na vysoké teploty!  Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místnostech při teplotě max. do 24 St. C .

 Účinná látka: cifenotrin 2,5 g/l

Balení: 400ml

 

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje k nebezpečnosti:                 Bezpečnostní pokyny:

 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.        

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře

P391 Uniklý produkt seberte.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 - 30 °C.

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte promrznutí přípravku. Skladovat v tmavých místech.

P501   Odstraňte obal v souladu se zákonem

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.