ATAK Gel na mravence AMP 25g


Cena
109 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
AMP25gel

Hmotnost
0.1 kg

Více než 5 ks
ks

ATAK Gel na mravenceAMP1 RB je velmi přitažlivá gelová návnada založená na vodě a různých cukrových složkách, které mravencům chutnají. Je určen k dlouhodobé likvidaci mravenců. Více

Gel proti mravencům a jejich mravenišť v bytě nebo na zahradě.


Proti jakým škůdcům je určen?
 • proti mravencům (nehubí mravence farao)

Proč jej použít?
 • rychlé hubení mravenců a jejich mravenišť
 • k celkovému vyhubení hnízda dochází již po 5-7 dnech
 • lákavý pro mravence  (obsahuje cukr)
 • bezpečné použití - obsahuje hořké ochucovadlo zabraňující náhodnému požití domácích zvířat
 • účinná látka: acetamiprid 1 g/l
 • Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repetent pro zvířata.
 • Při nadýchání: Vyjděte na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.
 • Po styku s kůží: Omýt vodou a mýdlem. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Jak jej použít?
 • aplikace do míst, kde nelze umístit nástrahu (díry, přímé vstupy do mravenišť, za skříně, apod.)
 • pro vnitřní a venkovní krytá místa
 • v případě potřeby znovu aplikujte
 • Návod na použití a dávkování
 • Láhev: Sejměte vršek a odřízněte špičku hubice. Aplikujte několik kapek na nepohlcující povrch (dlažbu, linoleum, umělou hmotu) do mravenčí stezky. V případě potřeby návnadu obnovte po 1-3 týdnech po prvním ošetření v závislosti na úrovni zamoření. Působení biocidu ukončíte očištěním ošetřeného povrchu běžným čisticím prostředkem.

Uchovávejte pouze v původním obalu. Produkt lze aplikovat v přítomnosti osob a zvířat. Není nutné větrání mezi aplikací produktu a pobytem v ošetřených prostorách.

Nepoužitý produkt odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Nevylévat do kanalizace a vodních toků.

Skladovat při teplotě 5 až 35 °C. Mráz může produkt zničit.

Balení: 25 g

Při zasažení očí: Vyplachovat široce otevřené oči pod tekoucí vlažnou vodou alespoň 10 minut. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Při požití: Vypláchnout ústa větším množstvím vody. Nevyvolávat zvracení. V případě potíží vyhledat lékaře.

 

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů

 

 Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.