Plašiče Deramax®

Plašič škůdců Deramax®

je elektronickým zařízením, které generuje ultrazvukový, zvukový signál nebo vibrace v závislosti na modelu. Po jeho umístění v prostoru určeném k ochraně, signály vydávané tímto zařízením kontinuálně ruší škůdce, což způsobuje, že se chráněná místa stávají pro ně nepříjemná a jsou jimi buď vyhýbána, nebo z nich škůdci odcházejí.

Zařízení Deramax®

funguje na principu, který je zcela bezpečný a nevytváří žádný hluk slyšitelný pro člověka ani pro běžně chovaná domácí či hospodářská zvířata. Je ideální pro použití i v obytných prostorách, jelikož jeho činnost je plně ekologická a nepoužívá se při ní žádná chemie. Navíc, při provozu těchto zařízení nedochází k úhynu škůdců.

Co je plašič škůdců Deramax®

Co je plašič škůdců Deramax®

Plašič škůdců Deramax® je elektronické zařízení, které podle typu vytváří ultrazvukový signál, zvukový signál nebo vibrace. Po umístění přístroje do prostoru určeného k ochraně, jsou škůdci trvale obtěžováni signály plašiče a takto chráněným místům se vyhýbají nebo je opouští.

Provoz plašičů Deramax® je bezpečný a přístroje jsou bezhlučné jak pro člověka, tak i pro běžná domácí a hospodářská zvířata. Přístroje jsou určeny pro provoz i v obytných prostorách, jejich provoz je zcela ekologický bez využití chemických prostředků a nedochází při něm k úhynu škůdců.