Mera skvrnitá

  1. Definice: Mera skvrnitá je drobný hmyz, který napadá hrušní.
  2. Příznaky: Napadené listy jsou deformované, hnědé až černé a pokrývají je kapky medovice.
  3. Škody: Mera skvrnitá oslabuje stromy a může způsobit snížení výnosů.
  4. Prevence: Prevencí proti meře skvrnité je výsadba odolných odrůd, pravidelné prořezávání stromů a odstraňování napadených listů.
  5. Ošetření: V případě silného napadení je možné použít insekticidy.

Další informace:

Mera skvrnitá má tři až čtyři generace ročně. Přezimuje jako dospělec v trhlinách kůry stromů. Samičky kladou vajíčka na listy a letorosty. Larvy se vyvíjejí v průběhu léta a na podzim se líhnou dospělci.

Mera skvrnitá je přenašečem nebezpečné choroby, fytoplazmy, chřadnutí hrušně.