Květopas - Velikost - 6ml

Květopas je hmyzí škůdce, který napadá rostliny, jako jsou jabloně, hrušně, jahody, maliny a ostružiny.

  1. Příznaky: Napadené rostliny mají poškozené pupeny, které mohou být prožrané nebo úplně zničené.

  2. Škody: Květopas způsobuje přímé škody žírem rostlinných pletiv. Mohou také přenášet choroby a viry, které mohou způsobit další škody.

  3. Prevence: Prevencí proti květomasu je výsadba odolných odrůd, pravidelné prořezávání rostlin a odstraňování napadených pupenů.

  4. Ošetření: V případě silného napadení je možné použít insekticidy.

Další informace:

Květopas má jednu generaci ročně. Dospělci přezimují v půdě nebo v prasklinách kůry stromů. Samičky kladou vajíčka do pupenů rostlin. Larvy se vyvíjejí v průběhu léta a na podzim se kuklí. Kukly přezimují a na jaře se líhnou dospělci.

Květopas je významným škůdcem ovocných stromů a bobulovin, který může způsobit značné škody na úrodách. Prevence je nejlepším způsobem, jak se před ním chránit.