Květilka - Papírna Moudrý

Květilka je moucha, která napadá kořeny rostlin, zejména brukvovitých.

  1. Příznaky: Napadené rostliny zpomalují růst, vadnou, žloutnou a mohou i uhynout.
  2. Škody: Květilka způsobuje přímé škody žírem kořenů, což vede k oslabení a úhynu rostlin.
  3. Prevence: Prevencí proti květilce je výsadba odolných odrůd, pravidelné prořezávání rostlin a odstraňování napadených rostlinných částí.
  4. Ošetření: V případě silného napadení je možné použít insekticidy.

Další informace:

Květilka má jednu až dvě generace ročně. Dospělci létají od května do září. Samičky kladou vajíčka do půdy v blízkosti kořenů rostlin. Larvy se vyvíjejí v průběhu léta a na podzim se líhnou dospělci.

Květilka je významný škůdce, který může způsobit značné škody na brukvovitých rostlinách. Prevence je nejlepším způsobem, jak se před ním chránit.