Křísek polní je hmyz, který napadá obilniny, zejména pšenice.

  1. Příznaky: Napadené obilniny mají deformované listy, které mohou být prožrané nebo úplně zničené.

  2. Škody: Křísek polní způsobuje přímé škody žírem rostlinných pletiv, což může vést až k úhynu rostlin.

  3. Prevence: Prevencí proti křísku polnímu je výsadba odolných odrůd, pravidelné prořezávání rostlin a odstraňování napadených rostlinných částí.

  4. Ošetření: V případě silného napadení je možné použít insekticidy.

Křísek polní je významným škůdcem obilnin, který může způsobit značné škody na výnosech. Prevence je nejlepším způsobem, jak se před ním chránit.

Další informace:

Křísek polní má jednu generaci ročně. Dospělci létají od května do července. Samičky kladou vajíčka do pochv listů. Larvy se vyvíjejí v průběhu léta a na podzim se kuklí. Kukly přezimují v půdě a na jaře se líhnou dospělci.

Křísek polní je přenašečem viru zakrslosti pšenice, který může způsobit vážné škody na výnosech.

Žádná položka