1. Pravidelná kontrola stromů hrušek je klíčovým krokem k prevenci plísní a chorob; sledujte listy, plody a kůru na příznaky infekcí nebo vad.
  2. Udržujte okolí stromů čisté od spadaného listí a jiného organického materiálu, který by mohl sloužit jako útočiště pro plísně a choroby.
  3. Pravidelně odstraňujte nemocné nebo postižené části stromů, včetně vadných plodů, aby se zabránilo šíření infekcí na zdravé části.
  4. Používejte preventivní postřiky fungicidy v době, kdy jsou stromy v největším nebezpečí infekce, obvykle na jaře a brzy na podzim.
  5. Zajistěte, aby stromy měly dostatek prostoru kolem sebe pro optimální proudění vzduchu, což snižuje vlhkost a tím i riziko plísní a chorob.