Hrušky - Velikost - 5x1,8g

  1. Ochrana prostřednictvím insekticidů: Používejte vhodné insekticidy, které jsou registrovány pro ochranu hrušek. Aplikujte je v souladu s doporučenými postupy a časováním, aby byla minimalizována škodlivá expozice.

  2. Fyzická ochrana: Používejte síťoviny nebo jiné fyzické bariéry, které mohou zabránit přístupu savého a žravého hmyzu k hruškám. Tato opatření mohou být zejména účinná během klíčových období, jako je dozrávání plodů.

  3. Podpora přirozených nepřátel: Podporujte přítomnost přirozených nepřátel škůdců, jako jsou draví brouci, vosy nebo pavouci. Tyto organismy mohou působit jako biologická kontrola a pomoci omezit populaci savého a žravého hmyzu.

  4. Pravidelné prohlídky: Pravidelně kontrolujte své hrušky, abyste včas odhalili příznaky infekce nebo poškození hmyzem. Rychlá identifikace problémů umožní rychlejší a účinnější zákrok.

  5. Opatrné používání chemikálií: Při používání insekticidů dodržujte bezpečnostní pokyny a minimalizujte jejich použití, aby nedošlo k nadměrnému zatížení životního prostředí a zachování příznivého prostředí pro přirozené nepřátele škůdců.