Housenky a můry

Housenky a můry jsou hmyzí škůdci, kteří mohou způsobit značné škody na rostlinách. Housenky jsou larvy můr a jiných motýlů. Živí se rostlinnými pletivy a mohou způsobit prožraná listy, poškození plodů a dokonce i úhyn rostlin.

  1. Příznaky: Napadené rostliny mají poškozené listy, které mohou být prožrané nebo úplně zničené. Plody mohou být poškozené nebo deformované.
  2. Škody: Housenky a můry způsobují přímé škody žírem rostlinných pletiv. Mohou také přenášet choroby a viry, které mohou způsobit další škody.
  3. Prevence: Prevencí proti housenkám a můrám je výsadba odolných odrůd, pravidelná prohlídka rostlin a odstraňování napadených rostlinných částí.
  4. Ošetření: V případě silného napadení je možné použít insekticidy.

Další informace:

Housenky a můry jsou významnými škůdci zemědělských plodin, jako je kukuřice, řepa, brambory nebo ovoce.

Prevence proti housenkám a můrám:

  • Výsadba odolných odrůd: existuje mnoho odrůd rostlin, které jsou odolné vůči napadení housenkami a můrami.
  • Pravidelná prohlídka rostlin: pravidelná prohlídka rostlin pomůže včas odhalit napadení housenkami a můrami.
  • Odstraňování napadených rostlinných částí: napadené rostlinné části je nutné ihned odstranit a zlikvidovat, aby se zabránilo dalšímu šíření škůdce.

Ošetření napadených rostlin:

V případě silného napadení je možné použít insekticidy. Při výběru insekticidu je důležité zvážit typ škůdce, který rostlinu napadá.