Hniloba a spála

Hniloba a spála představují dvě rozsáhlé skupiny onemocnění rostlin, které mohou vážně ohrozit zemědělské plodiny, zahradní plnění a lesní porosty.

Hniloba je charakterizována rozkladem rostlinných tkání v důsledku působení bakterií, hub nebo jiných patogenů. Tato skvrna může postihnout jak listy, tak i kořeny, a v důsledku toho omezit schopnost rostliny přijímat živiny.

Na druhou stranu spála se projevuje odumíráním a černáním postižených částí rostliny v důsledku infekce bakteriemi nebo houbami. Toto onemocnění často začíná na listech, ale může postihnout i stonky a plody. Rostliny náchylné k spále mohou utrpět ztrátu vitality a snížení produkce.

Prevence onemocnění zahrnuje správnou hygienu, zlepšení odvodnění půdy, výběr odolných odrůd a přiměřenou rotaci plodin. V případě infekce se doporučuje odstranění postižených částí a v některých případech i chemická léčba fungicidy nebo antibakteriálními prostředky.