Drobné ovoce/bobuloviny - Přírodní produkt

  1. Pravidelně prohlížejte rostliny drobného ovoce a bobulovin a odstraňujte postižené části rostlin, aby se zabránilo šíření plísní a chorob.

  2. Zajistěte dostatečnou vzdušnou cirkulaci mezi rostlinami, což pomůže snížit vlhkost a tím i riziko vzniku plísní.

  3. Používejte mulč, který udržuje půdu vlhkou, ale zároveň chrání před stříkáním vody na plody, což může přispět k vzniku plísní.

  4. Dodržujte správný postup zavlažování, preferujte zalévání přímo u kořenů rostlin a snažte se vyhnout zavlažování listů, což může napomoci šíření chorob.

  5. Pravidelně aplikujte preventivní postřiky nebo přírodní prostředky, které mohou pomoci chránit rostliny před plísněmi a chorobami. Vhodné jsou například roztoky síry, neemového oleje nebo ekologického fungicidu na bázi mědi.