Dřeviny a polodřeviny - AgroBio

Chemické produkty určené k likvidaci plevelných dřevin a polodřevin představují účinný prostředek pro kontrolu nežádoucí vegetace v různých prostředích, od zahrad a orné půdy po lesní porosty. Tyto produkty lze rozdělit do několika klíčových kategorií podle jejich chemické povahy a způsobu účinku.

  1. Herbicidy na bázi glyphosátu: Herbicidy obsahující glyphosát patří mezi nejúčinnější prostředky pro ničení plevelných dřevin. Tato chemická látka narušuje fotosyntézu rostlin a vede k jejich postupnému odumírání. Produkty s glyphosátem jsou oblíbené pro svou širokou škálu použití a dlouhodobý účinek.

  2. Selektivní herbicidy: Tyto produkty jsou navrženy tak, aby působily pouze na konkrétní druhy rostlin. Jsou ideální pro likvidaci nežádoucích dřevin bez poškození okolních rostlin. Obsahují různé aktivní látky, jako jsou 2,4-D nebo dicamba, které cíleně ničí specifické rostliny.

  3. Biologické herbicidy: Biologické alternativy využívají mikroorganismy nebo organismy, jako jsou bakterie nebo houby, které účinně ničí nežádoucí vegetaci. Tyto produkty nabízejí ekologičtější přístup k likvidaci plevelných dřevin, minimalizují ekologické dopady a mohou být šetrnější k okolnímu prostředí.