1. Pravidelná údržba zahrady je klíčovým krokem k prevenci plísní a chorob u broskví a meruněk. Pravidelně odstraňujte odumřelé větve a listy, které mohou sloužit jako útočiště pro patogeny.

  2. Zajistěte dostatečnou vzdušnou cirkulaci kolem broskvových a meruňkových stromů tím, že udržujete optimální vzdálenost mezi rostlinami a pravidelně prořezáváte větve, abyste snížili hustotu koruny.

  3. Používejte ekologické postřiky na bázi síry nebo mědi, které mohou působit jako prevence proti plísním a bakteriálním onemocněním. Tyto přípravky mohou pomoci omezit šíření patogenů.

  4. Pravidelně kontrolujte rostliny na příznaky nemocí, jako jsou skvrny na listech, odumřelé části nebo deformace plodů. Rychlá identifikace a izolace postižených rostlin může zabránit šíření chorob na zbytek zahrady.

  5. Dodržujte optimální zavlažovací režim, abyste minimalizovali vlhkost na listech a snížili tak riziko vzniku plísní. Zavlažujte přímo ke kořenům a vyhýbejte se mokrému listí, zejména ve večerních hodinách.