1. Výběr odolných odrůd: Zvolte bramborové odrůdy, které jsou odolné vůči plísním a chorobám. Některé odrůdy jsou geneticky odolnější a mají snížené riziko infekcí.

  2. Rozumný osevní postup: Dbejte na osevní postup a nesázejte brambory na stejném místě několik let po sobě. To může snížit šíření chorob, které přežívají v půdě.

  3. Pravidelná rotace plodin: Praktikujte pravidelnou rotaci plodin, abyste snížili riziko, že se choroby z minulých let přenesou na nově vysazené brambory. Rotace může pomoci udržet půdu zdravou.

  4. Ochrana proti mokrému prostředí: Snažte se zabránit nadměrnému zadržování vody v okolí bramborových rostlin, protože přebytečná vlhkost může podporovat růst plísní. Zajistěte dobrý odvodněný systém a vyhýbejte se přebytečné zálivce.

  5. Používání ekologických postřiků: V případě potřeby používejte ekologické postřiky a hnojiva, která neobsahují agresivní chemikálie. To může pomoci udržet rostliny odolné vůči chorobám a zároveň minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.